پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | انجمن ملی ایمنی حمل و نقل (NTSB)

تاریخ خبر: // کد خبر: 105981 // // // //


انجمن ملی ایمنی حمل و نقل (NTSB)

تا اواخر دهه 1930 تعداد سوانح هوایی و میزان تلفات آنها توجه عموم را جلب نمود. قانون تجارت هوایی 1926 اولین قانون فدرال بود که به وزارت بازرگانی آمریکا اختیار تامین ایمنی هوایی، و تحقیق، ثبت اطلاعات، و اطلاع رسانی عمومی دلایل سوانح هوایی را داد. جرقه ایجاد انجمن NTSB بصورت مدرن خود پس از کشته شدن سناتور برانسون کاتینگ در 1935 زده شد. اعضای کنگره پس از از دست دادن یکی از همکاران خود انگیزه یافتند تحقیقات تخصصی مستقل از نفوذهای سیاسی را بنا کنند.


انجمن ملی ایمنی حمل و نقل (NTSB)

◊ تاریخچه

تا اواخر دهه 1930 تعداد سوانح هوایی و میزان تلفات آنها توجه عموم را جلب نمود. قانون تجارت هوایی 1926 اولین قانون فدرال بود که به وزارت بازرگانی آمریکا اختیار تامین ایمنی هوایی، و تحقیق، ثبت اطلاعات، و اطلاع رسانی عمومی دلایل سوانح هوایی را داد. جرقه ایجاد انجمن NTSB بصورت مدرن خود پس از کشته شدن سناتور برانسون کاتینگ در 1935 زده شد. اعضای کنگره پس از از دست دادن یکی از همکاران خود انگیزه یافتند تحقیقات تخصصی مستقل از نفوذهای سیاسی را بنا کنند. در نتیجه طبق قانون هوانوردی سیویل 1938، سه آژانس برای مقررات گذاری بر اقتصاد و امنیت هوایی مسئولیت یافتند:

1) اداره هوانوردی سویل (Civil Aeronautics Authority) برای مقررات گذاری ایمنی و توسعه اقتصادی صنعت هوانوردی سیویل

2) اداره مدیریت هوانوردی (Administrator of Aviation) برای اجرای مقررات ایمنی

3) انجمن ایمنی هوایی برای تحقیق سوانح

قانون هوانوردی فدرال 1958 نتیجه افزایش روزافزون سوانح هوانوردی سیویل و حدود 3500 تا 4000 سوانح هوانوردی عمومی سالانه بود که FAA را بعنوان آژانسی مستقل برای گزارش دهی مستقیم به کنگره و رئیس جمهور تعیین نمود. قانون وضع شده در 1958 به انجمن هوانوردی سیویل CAB اختیار ایجاد مقررات مربوط به هشدار و گزارش سوانح، گرفتن کمک از سایر آژانس های دولتی از جمله FAA و تعیین حقایق، شرایط، وضعیت، و دلایل احتمالی سانحه را داد. همچنین CAB می توانست به FAA توصیه هایی جهت جلوگیری از سوانح مشابه بدهد، و همچنین وظیفه حفظ و بررسی اجزای هواپیمای درگیر در سانحه مرگبار را داشت.

در 1966 رئیس جمهور لیندون جانسون وزارت خانه حمل و نقل DOT را ایجاد نمود که FAA بخشی از آن شد. مسئولیت های CAB به اقتصاد حمل و نقل، مسیرها، تعرفه ها، و ادغام ایرلاین ها کاهش یافت. همزمان NTSB بصورت نسبتا مستقل متشکل از 5 عضو تعیین شده توسط رئیس جمهور جهت بررسی تمامی سوانح حمل و نقل از درون اداره ایمنی CAB متولد شد که در ابتدا تحت DOT فعالیت می کرد اما نگرانی از تاثیر دولت بر عملکرد آن موجب وضع قانون ISBA در 1974 گشت که 5 عضو انجمن تعیین شده توسط رئیس جمهور باید مورد تایید مجلس سنا قرار بگیرند. حداکثر 3 عضو انجمن می توانند عضو یک حزب خاص باشند و حداقل 3 عضو باید براساس صلاحیت تخصصی، دانش بازسازی سانحه، مهندسی ایمنی، عوامل انسانی، ایمنی و مقررات حمل و نقل تعیین شوند. دوره زمانی هر عضو 5 سال است. رئیس جمهور بطور جداگانه یک رئیس و نائب رئیس برای انجمن و با رضایت سنا، هرکدام برای دوره ای دو ساله تعیین می کند.

تحقیقات انجمن NTSB بر تحقیقات تمام ادارت دولتی آمریکا از جمله تحقیقات جنایی اولویت دارد، و انجمن است که در مورد مشارکت سایر دپارتمان ها در فرایند تحقیق تصمیم گیری می کند. انجمن مجاز است توصیه های ایمنی به آژانس های فدرال، ایالتی و محلی و سازمان های خصوصی جهت پیشگیری از وقوع مجدد سوانح مشابه ارائه کند. همچنین می تواند مطالعات ایمنی حمل و نقل ترتیب داده، تکنیک ها و روش های تحقیقات سوانح را ارزیابی کرده، میزان کفایت فرایند های ایمنی در آژانس های دولتی را بررسی کند.

انجمن می تواند در فرایند تحقیق جلسات رسیدگی عمومی برگزار کند و از شاهدین تحت قسم پرسش نماید. همچنین قدرت احضار قانونی افراد و شواهد از طریق دادگاه فدرال منطقه ای را دارد. همچنین انجمن میتواند بدون توجه به الزامات بیشتر آژانس های دولتی اقدام به استفاده از افراد متخصص در فرایند تحقیق کند.

پس از ارائه توصیه های NTSB به وزارت حمل و نقل، وزیر 90 روز فرصت دارد پاسخ نوشتاری رسمی به هر توصیه دهد، از جمله اینکه ایا DOT تمام یا بخشی از توصیه ها را اجرایی خواهد کرد یا نه، شامل برنامه زمانی اجرا، یا دلیل رد آن ها. وزیر حمل و نقل وظیفه دارد عملکرد سالانه DOT در قبال توصیه های NTSB را به کنگره گزارش کند.

◊ اداره ایمنی هوانوردی OAS

این بخش از NTSB تمام سوانح مهم هوانوردی تجاری را تحقیق می کند. هدف تعیین دقیق و سریع دلیل وقوع یک سانحه یا حادثه جهت انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آن است. این فرایند صرفا در جهت یافتن حقایق بوده، نتایج آن موجب الزام قانونی یا تعیین مقصر نیست.

پس از وقوع یک سانحه مهم مرتبط به ایرلاین های تجاری، NTSB تیمی به مدیریت یک IIC (تحقیق گر ارشد ایمنی هواییOAS ) را دو تا سه ساعت پس از اعلام وقوع از اداره واشنگتن به محل اعزام می کند. بدون الزام حضور یکی از اعضای انجمن، او مرحله میدانی تحقیق را اداره و مدیریت می کند. او مسئولیت و اختیار نظارت و هماهنگی تمام منابع و فعالیت های تحقیقات میدانی را دارد. معمولا یک تحقیق گر از اداره NTSB منطقه ای پیشاپیش در محل حضور میابد و تحقیقات و هماهنگی جهت امنیت محل را آغاز می کند.

اولین وظیفه IIC حفاظت از شواهد و اطمینان از ایمنی منطقه از جمله کارگوی خطرناک، نشتی سوخت، و خطر آتش سوزی است. تیم NTSB ابتدا بازدیدی از محل کرده اطلاعاتی را از مقامات محلی دریافت می کنند. تا زمان سازمان یافتن تیم، هیچ کسی مجاز به ورود به محل نخواهد بود. تیم NTSB گروه های تحقیقی با محوریت دیسیپلین های مختلف تشکیل می دهد. مدیریت این گروه ها بعهده تحقیق گران ارشد با تخصص در زمینه مورد مطالعه مانند پیشرانه، سیستم ها، ساختارها، عملیات، کنترل ترافیک هوایی، آب و هوا، فاکتورهای بقا، و عملکرد انسانی است.

بدلیل منابع و پرسنل محدود، NTSB می تواند از تخصص سازندگان هواپیما، ایرلاین ها، سازمان های حرفه ای (مانند اتحادیه خلبانان ALPA) و افرادی که در جریان سانحه بودند یا بتوانند اطلاعات تخصصی برای کمک به تعیین دلایل وقوع ارائه دهند استفاده کند. در مرحله میدانی تیم تحقیق NTSB شامل کارمندان NTSB و نماینده ذی نفعان است. این نمایندگان، که باید در استخدام ذی نفع مربوطه و دارای تخصص در زمینه سانحه مربوطه باشند، وظیفه دارند به IIC گزارش و پاسخ دهند و اطمینان حاصل کنند پرسنل سازمان مطبوعشان از قوانینNTSB پیروی می کنند.

در اولین ملاقات جهت سازماندهی تحقیقات، هر کدام از ذی نفعان مجاز به معرفی متخصصین نماینده خود هستند. مثلا ایرلاین معمولا یک معلم خلبان با تخصص در نوع هواپیمای سانحه دیده را به گروه عملیات معرفی می کند. سازنده هواپیما یک خلبان تست به گروه عملیات، و یک مهندس سازه یا سیستم به گروه های سازه، سیستم یا پیشرانه معرفی می کند.

نمایندگان ذی نفعان تنها در صورت موافقت IIC مجاز به انتقال اطلاعات مربوط به سانحه به کارفرمای خود و جهت پیشگیری از سوانح مشابه هستند و نه برای اهدافی چون دادخواهی یا روابط عمومی.

به غیر از FAA، حضور بقیه ذی نفعان در فرایند تحقیق به تشخیص IIC صورت می گیرد. اعضای رسانه های خبری، وکلا، یا کارمندان بیمه، و همچنین مدعیان و دادخواهان (قربانیان و خانواده شان) مجاز به حضور در این مرحله نیستند. ولی تیم تحقیق می تواند با نمایندگان بیمه های مشخص و مالک هواپیما با هدف بازیابی، جابجایی و ترخیص لاشه هواپیما همکاری کند. IIC یا عضو انجمن حاضر در محل همچنین کنفرانس خبری برای گزارش وضعیت تحقیقات برگزار می کند.

اگر هواپیما مجهز به ثبت کننده صدای کاکپیت(CVR) و ثبت کننده داده های پرواز(FDR) باشد، گروهی از متخصصین در اداره واشنگتن آنها را بررسی میکنند. عضویت در این دو گروه بدلیل طبیعت حساس داده های بدست امده بشدت کنترل شده است.

مرحله تحقیق در محل بین 7 تا 21 روز به طول می انجامد. برنامه کاری بسیار فشرده و شرایط بشدت استرس زا است. برای حفظ تداوم و حداکثر سازی کار تیمی، جابجایی و تعویض افراد تیم بهیچوجه توصیه نمی شود. همچنین تحقیقات مستقل از سوی ذی نفعان و اعضای تیم غیر مجاز است.

با اتمام تحقیقات میدانی، مدیر هر گروه گزارش اطلاعات جمع آوری شده از جمله خلاصه مصاحبه ها، دیاگرام لاشه، لیست مدارک کاکپیت، توصیف اجزای آسیب دیده، عکس ها، فایل های صوتی و تصویری را اماده می کنند. اعضای هر گروه امکان دارند این گزارش را بررسی و در مورد آن نظر داده، یک کپی از آن دریافت نمایند. در مرحله بعدی و پس از اتمام تحقیقات میدانی، ذی نفعان فرصت میابند در مورد داده های گزارش و کیفیت آن اظهار نظر بکنند.

◊ جلسات رسیدگی عمومی و آماده سازی گزارش سانحه

پس از پایان مرحله تحقیقات میدانی، مرحله نسبتا طولانی جمع آوری اطلاعات، یک یا دو جلسه رسیدگی عمومی، و آنالیز نهایی داده های جمع آوری شده است. نتیجه این مرحله در نهایت یک گزارش چاپ شده و در دسترس عموم است. گزارش نهایی NTSB معروف به کتاب آبی شامل لیستی از یافته های مربوط به سانحه، آنالیر یافته ها، پیشنهاداتی برای جلوگیری از وقوع مجدد، و دلیل احتمالی سانحه است. فرایند نوشتن گزارش با جلسه برنامه ریزی اغاز می گردد، جلسه ای داخلی با حضور روسای گروه های ایمنی و کارکنان ارشد به ریاست IIC. در این جلسه تصمیم گرفته می شود که چه فعالیت هایی باید صورت بگیرند از جمله تست کردن، مصاحبه مجدد با شاهدان و نجات یافتگان، و همینطور اهمیت تعجیل در ارائه پیشنهادات ایمنی.

اگر تصمیم گرفته شود که تحقیقات نیازمند یک جلسه رسیدگی عمومی است، عموما در زمانی که سانحه تلفات بالا داشته، ذی نفعان قبلا در مورد رفتار صحیح و نحوه و موضوع پرسش سوالات اگاه می شوند. این آخرین فرصت ذی نفعان است که خواستار برسی موضوعات بخصوصی ، یا مصاحیه شاهدین بخصوص، یا ارائه اطلاعات دیگر شوند.

در طول جلسه رسیدگی شاهدین تحت قسم و در حضور مدیران گروه های NTSB مورد پرسش IIC قرار می گیرند. لیست شاهدین شامل رگولاتورهای FAA، نجات یافتگان سانحه، کنترلرهای ترافیک، پرسنل امداد و نجات، مهندسین طراح سازنده هواپیما است. نمایندگان ذی نفعان نیز مجاز به پرسش از شاهدین هستند.

پیش نویس گزارش نهایی به پنج عضو انجمن NTSB ارائه می گردد و آنها زمان محدودی برای بازبینی و رای گیری در مورد یافته های گزارش و پیشنهادات آن دارند. ذی نفعان تنها می توانند قبل از ارائه این گزارش به انجمن نظرات خود را تسلیم کنند. پس از بازبینی گزارش، در جلسه ای در واشنگتن، کارکنان NTSB واشنگتن بهمراه ICC و مدیران گروه های تخصصی تحقیق گزارش نهایی را ارائه و در مورد آن نظر می دهند. نمایندگان ذی نفعان مجاز به شرکت در جلسه هستند ولی نه مجاز به ارائه نظر.

اعضای انجمن در این جلسه یکی از موارد زیر را انجام می دهند:

– رای به کل گزارش بعنوان گزارش نهایی سانحه
– درخواست تحقیقات یا اصلاحات بیشتر
– تایید گزارش نهایی بهمراه تغییرات بحث شده در طول جلسه

حدودا تا سه هفته پس از اتمام جلسه، دفتر روابط عمومی NTSB نتیجه گیری انجمن، دلایل احتمالی و پیشنهادات ایمنی را منتشر می کند. هرچند انتشار گزارش آخرین مرحله فرایند تحقیقات است، اصل تحقیقات هیچوقت بسته نمی شود. ذی نفعان می توانند از انجمن درخواست بازبینی و اصلاح یافته ها و دلایل سانحه را بکنند بدلایلی چون ایراد در یافته های انجمن، اشتباه در انالیز دلایل سانحه، و یا یافته های جدید.

 

جهت مطالعه بیشتر می توانید، مقاله ای که در لینک زیر به پیوست قرار داده شده است را مطالعه نمایید.

دانلود

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال تلگرامی خلبان عیسی خان اشتوداخ، https://t.me/Ashuodakh/168-170

 


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو