پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | بهره‎برداری از یک سامانه بومی برای مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‎ها

تاریخ خبر: // کد خبر: 109997 // // // //


بهره‎برداری از یک سامانه بومی برای مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‎ها

مدیر ایمنی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران گفت: “سامانه مدیریت ایمنی” موسوم به “سما”، نرم‎افزاری است که با مشارکت دو بخش مدیریت ایمنی و مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی در سه فاز، طراحی و در حال اجرا است که از ویژگی‎های آن تطابق کامل با ساختار اداری و مدیریتی شرکت فرودگاه‎ها است که باعث هرچه بیشتر شدن کارآیی و همچنین سهولت استفاده از آن شده است.


بهره‎برداری از یک سامانه بومی برای مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه‎ها
مدیر ایمنی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران گفت: “سامانه مدیریت ایمنی” موسوم به “سما”، نرم‎افزاری است که با مشارکت دو بخش مدیریت ایمنی و مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی در سه فاز، طراحی و در حال اجرا است که از ویژگی‎های آن تطابق کامل با ساختار اداری و مدیریتی شرکت فرودگاه‎ها است که باعث هرچه بیشتر شدن کارآیی و همچنین سهولت استفاده از آن شده است.

محمد الهینیا در حاشیه مراسم بهرهبرداری رسمی از سامانه سما در گفتگو با روابطعمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: سامانه اطلاعات ایمنی یک نرمافزار چند وجهی است که وظیفه جمعآوری و تحلیل سیستم ایمنی را برعهده دارد و در واقع زمانی میتوانیم بگوییم که سیستم مدیریت ایمنی قابلیت استقرار در یک مجموعه را داراست که از وجود چنین نرمافزاری بهره گرفته باشد.

وی در مورد عملکرد این نرمافزار گفت: سما در اختیار همه فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها قرار دارد و آنها بر اساس چهارچوب تعیین شده، رویداد و حوادث کوچک و بزرگ و کم اهمیت و پر اهمیت را در آن ثبت میکنند. به این ترتیب یکی از مزایای اصلی این سامانه این است که اطلاعات مربوط به رویدادهای مشابه در فرودگاههای مختلف به صورت یکجا در آن تجمیع و تحلیل می‎شود به همین خاطر ما میتوانیم تجارب عملیاتی و راهحلهایی که در فرودگاهها وجود دارد را بین آنها به اشتراک بگذاریم و مدیریت ایمنی یکپارچهای را ایجاد کنیم.

الهینیا با اشاره به اینکه اکنون فاز اول این نرمافزار به بهرهبرداری رسیده است، گفت: در فاز اول چهار خدمت عمده شامل جمعآوری گسترده و سیستماتیک گزارشات رویدادهای ایمنی، تحلیل و ریشهیابی علل و عوامل دخیل در رویدادها، ارائه آمار تحلیلی علل و عوامل مؤثر در ایمنی و همچنین تجمیع و تحلیل آماری شاخصهای ایمنی ارائه میشود.

وی با اشاره به اینکه چنین نرمافزارهایی در سطح دنیا وجود دارد که به شیوههای مختلف ارائه خدمت می کنند، گفت: به طور کلی دو نوع از این نرمافزار وجود دارد یک نوع که رایج تر است، به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار میگیرد و اطلاعاتی که کاربران در آن ثبت میکنند در سرور مرکزی که در کشور میزبان است ذخیره و حفظ میشوند و نوع دیگر به صورت آفلاین بر روی سیستم نصب میشود.

مدیر ایمنی شرکت فرودگاهها گفت: ما پیش از اینکه برای تولید نرمافزار بومی به نتیجه برسیم با چند شرکت بزرگ ارائه دهنده این خدمات وارد مذاکره شدیم. اما چند نکته وجود داشت اول اینکه اطلاعات ایمنی فرودگاهها در سرور مرکزی آنها و خارج از محدوده سرزمینی ما ذخیره میشد و با توجه به شرایط موجود امکان عدم دسترسی ما به این اطلاعات به دلیل تهدیدات غیرحرفهای از جمله تأثیرات سیاسی وجود داشت و دیگر اینکه با وجود امضای پروتکل محافظت اطلاعات توسط شرکت خدمتدهنده اما باز هم این نگرانی وجود داشت که از این اطلاعات استفاده شود. موضوع دیگر هم ارائه خدمات پشتیبانی بود که آن هم ممکن بود به دلایل سیاسی و تحریم از ما سلب شود.

وی ادامه داد: اگر هم میخواستیم سفارش طراحی نرمافزار آفلاین برای نصب در سیستمها را بدهیم نیاز بود که ساختار دقیق اداری و مدیریتی و گردش کار شرکت به طور دقیق برای پیمانکار تشریح و تدوین میشد و این هم که یک امر زیرساختی برای طراحی نرمافزار محسوب میشد برعهده ما بود، بنابراین پس از اینکه موضوع در شورای عالی ایمنی شرکت مطرح شد تصمیم گرفته شد که یک نسخه داخلی از این نرمافزار طراحی شود.

الهی نیا با اشاره به اینکه جریان تولید این نرمافزار به طور مشترک در دو بخش مدیریت ایمنی و فناوری اطلاعات شرکت کلید خورد گفت: طراحی ساختاری، فرآیندی و نوع عملکردها و قابلیتهای نرمافزار را تیمی از کارشناسان مدیریت ایمنی انجام داده است و کار برنامهنویسی و اجرای ساختارهای فناوری اطلاعاتش را هم کارشناسانIT  شرکت انجام دادهاند. در این زمینه تیم مدیریت ایمنی زمان زیادی را برای مهندسی فرآیند ساختار اداری و گردش کار شرکت صرف کرد و با توجه به اینکه زیرساخت کار توسط خود ما تهیه شده بود، ادامه کار فرآیندسازی و طراحی نیز با سهولت و دقت بیشتری انجام شد. از سویی هم با توجه به اینکه مراحل طراحی و اجرای این سامانه با استفاده از توانمندی خود شرکت انجام میشد هزینه تولید آن بسیار ناچیز و کمتر از هزینه خرید نرمافزار و یا اشتراک ما از دیگر شرکتهای جهان بود.

وی با اشاره به اینکه 32 فرودگاه تحت مالکیت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طور مستقیم و فرودگاههای اقماری از طریق فرودگاههای مرکزی خود و به طور غیرمستقیم به این نرمافزار متصل هستند، گفت: تمام اطلاعات مرتبط با ایمنی به صورت روزانه در دو بخش کاربران فرودگاهی و کاربران مراقبت پرواز (ATC) در این نرمافزار ثبت و در مراحل مختلف تکمیل میشوند، سپس این اطلاعات در دو کمیسیون تخصصی تحلیل رویداد میشود و با ریشهیابی علت وقوع رویداد، بر اساس نتایج به دست آمده راهحلهای مناسب برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه و اجرا میشوند.

الهی نیا با اشاره به اینکه برای تعریف ایمنی 19 پرامتر و شاخص کلی تعیین شده است، افزود: همچنین به صورت ماهانه و مستمر شاخصهای ایمنی از سراسر کشور جمعآوری و یکسری محاسبات آماری و عددی روی آنها انجام میشوند و نتایج آن به صورت گرافهای تحلیلی استخراج میشود که به ما نشان میدهند که روند ایمنی در فرودگاهها رو به رشد است یا خیر و به این ترتیب میتوانیم به طور مستمر مسیر آینده‎مان را رصد کنیم.

وی گفت: در فاز اول این سامانه، چند بخش دیگر از جمله مرکز اسناد نیز راهاندازی شده است که دسترسی همه مدیران ایمنی کشور به آخرین اسناد، منابع و مراجعی که از نظر کاری به آن نیاز دارند را ساختارمند و راحت میکند. در بخش دیگر این سامانه نیز یکسری تسهیلات برای مدیران ایمنی فرودگاهها قرار داده شده است که امکان انجام امور مرسوم و معمول کاری آنها را به نحوی روان ایجاد میکند.

وی با اشاره به اینکه اکنون در حدود 100 کاربر در فرودگاهها و ستاد به این نرمافزار دسترسی دارند، گفت: کاربران این نرمافزار به دو گروه اصلی تقسیم میشوند؛ گروهی مدیران ایمنی فرودگاهها هستند که بر اساس نوع دسترسیشان قابلیت این را دارند که اطلاعات و شاخصهای ایمنی فرودگاه خود را در سامانه وارد کنند و دسته دوم رؤسای ادارات مراقبت پرواز فرودگاهها هستند که میتوانند بر اساس نوع دسترسیشان اطلاعات مربوط به خود را ثبت کنند که پس از تحلیل نهایی بازخورد آن برای خود کاربران و مخاطبان مربوطه ارجاع داده میشود.

مدیر ایمنی شرکت فرودگاهها در پایان گفت: در فازهای بعدی این سامانه برای بخشهای نظامی، شرکتهای هواپیمایی و دیگر شرکتهای فعال در فرودگاهها مانند هنلدلرها شرایطی فراهم خواهیم کرد که در صورت تمایل رویدادهایی مورد نظرشان را در آن سامانه ثبت و پیگیری کنند نتایج تحلیلها را دریافت کنند.

منبع : شرکت فرودگاه ها


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو