پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | چگونه ویزای ژاپن بگیریم؟

تاریخ خبر: // کد خبر: 121593 // // //


چگونه ویزای ژاپن بگیریم؟

ژاپن یا سرزمین آفتاب تابان یکی از زیباترین کشورهای جهان است که همه ساله افراد بسیاری به آن‌جا سفر می‌کنند و برای این مهم باید با مراجعه به سفارت ژاپن ویزا تهیه کنند.


چگونه ویزای ژاپن بگیریم؟

ژاپن یا سرزمین آفتاب تابان یکی از زیباترین کشورهای جهان است که همه ساله افراد بسیاری به آن‌جا سفر می‌کنند و برای این مهم باید با مراجعه به سفارت ژاپن ویزا تهیه کنند.

ژاپن یکی از کشورهای جنوب شرق آسیا است که علاوه بر پیشتازی در عرصه صنعت و تکنولوژی، دارای فرهنگ و تمدنی بسیار غنی است؛ آشپزی بی‌نظیر، پرستشگاه‌ها، باغ‌ها و… از جمله جاذبه‌های گردشگری ژاپن هستند که هر گردشگری را برای سفر به آنجا ترغیب می‌کند. البته سفر به ژاپن نیز مشمول قانون تهیه ویزا پیش از ورود به خاک این کشور از طریق مبادی قانونی نظیر سفارتخانه و کنسولگری است.

ویزای ژاپن شرح خدمات
انواع ویزا
 • کوتاه مدت (تجاری، توریستی، دیدار از اقوام و دوستان، شرکت در کنفرانس و رقابت‌های ورزشی)
 • بلند مدت
مراحل صدور ویزا مراجعه حضوری به سفارت توسط متقاضی یا نماینده وی وقت سفارت ندارد مدارک لازم برای صدور ویزا مدارک شناسایی و مالی مدت زمان لازم برای صدور ویزا پنج روز سفارت/ کنسولگری دارد

انواع ویزای ژاپن

ویزای ژاپن به دو گروه کلی کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شوند. ویزاهای کوتاه مدت بسته به هدف سفر به پنج گروه تقسیم می‌شوند؛

 • ویزای تجاری
 • ویزای توریستی
 • ویزای دیدار از دوستان
 • ویزای دیدار از اقوام
 • ویزای شرکت در کنفرانس و رقابت‌های ورزشی

مدارک لازم برای ویزای ژاپن

مدارک شناسایی برای کلیه ویزاها مشترک هستند؛

 • گذرنامه متقاضی ویزا
 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا
 • یک قطعه عکس سایز ۴.۵ در ۴.۵ با زمینه سفید (مشخصات عکس)
 • کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستری

ویزای ژاپن

ویزای کوتاه مدت برای شرکت درکنفرانس

 • گواهی اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار و یا نامه ماموریت از سازمان و یا دانشگاه مربوطه در ایران با ذکرسمت، دلیل سفر، تاریخ سفر و نحوه پرداخت هزینه‌ها
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (به زبان انگلیسی، سایز A4، حداکثر صادره در پنج روز اخیر)
 • اصل ضمانت‌نامه خطاب به سفارت برای ضمانت تقبل هزینه اقامت، تقبل هزینه بازگشت و رعایت قوانین ژاپن
 • اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)

ویزای ژاپن

ویزای کوتاه مدت تجاری

 • نامه ماموریت صادره از سازمان مربوطه در ایران با ذکر سمت، نحوه پرداخت هزینه‌ها، دلیل و تاریخ سفر
 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات یا جواز کسب، همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تائید وزارت دادگستری
 • مدارکی که روابط تجاری بین شرکت ایرانی و ژاپنی را تایید کند. (مانند INVOICE، بارنامه، کپی L/C)
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی شرکت (به زبان انگلیسی، سایز A4، حداکثر صادره در پنج روز اخیر)
 • اصل ضمانت‌نامه خطاب به سفارت برای ضمانت تقبل هزینه اقام، تقبل هزینه بازگشت، رعایت قوانین ژاپن
 • اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • در ارتباط با شرکت ضامن در ژاپن یکی از مدارک زیر مورد نیاز است: ثبت شرکت ژاپنی TOKIBO-TOHON (صادره در سه ماهه اخیر)، کپی جدید از KAISHA SHIKI HOU و مدرک KAISHA DANTAI GAIYOU SETSUMEI SHOU

ویزای ژاپن

ویزای کوتاه مدت دیدار از اقوام

 •  گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در پنج روز اخیر)
 • اصل ضمانت‌نامه خطاب به سفارت برای ضمانت تقبل هزینه اقامت، تقبل هزینه بازگشت، رعایت قوانین ژاپن
 • اصل دعوت‌نامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص کند؛ کپی تمام صفحات شناسنامه ضامن ایرانی در ژاپن همراه با ترجمه انگلیسی غیر رسمی. درصورت لزوم شناسنامه تمام افرادی که روابط فامیلی را مشخص می‌کند.
 • گواهی ثبت اقامت محلی: JUMIN – HYO؛ در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم است.
 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO) (مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
 • حساب بانکی ضامن

ویزای ژاپن

ویزای کوتاه مدت برای دیدار از دوست

 • گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و یا اشتغال به تحصیل متقاضی ویزا
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (به زبان انگلیسی- سایز A4- حداکثر صادره در پنج روز اخیر)
 • اصل ضمانتنامه خطاب به سفارت برای ضمانت سه مورد زیر (از ژاپن): تقبل هزینه اقامت، تقبل هزینه بازگشت، رعایت قوانین ژاپن
 • اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • برگه ثبت اقامت محلی: JUMIN-HYO
 • در صورتی که ضامن دارای ملیت خارجی (به طورمثال ایرانی) باشد و طول مدت اقامت در این گواهی ذکر نشده باشد، کپی پشت و روی کارت اقامت (ALIAN CARD) لازم است.
 • مدارکی که روابط بین دو دوست را تایید می‌کند، مانند عکس
 • گواهی رسمی مالیات دعوت کننده (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO (در صورت عدم پرداخت مالیات HIKAZEI- SHOMEISHO).( مدرکی که در آن درآمد و مالیات ضامن ژاپنی قید شده باشد)
 • حساب بانکی ضامن GINKO-ZANDAKA-SHOMEI-SHO

ویزای ژاپن

ویزای توریستی

 • برنامه سفر با ذکر جزئیات به انگلیسی (با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز)
 • رزرو هتل
 • گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، حقوق و موافقت با مرخصی (باذکر تاریخ)
 • ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (به زبان انگلیسی، سایز A4، حداکثر صادره در پنج روز اخیر)

ویزای ژاپن

ویزای کوتاه مدت برای شرکت درمسابقات ورزشی

 • نامه ماموریت ازفدراسیون مربوطه در ایران با ذکر تاریخ و دلیل سفر و نحوه پرداخت هزینه‌ها
 • اصل ضمانت‌نامه خطاب به سفارت برای تقبل هزینه اقامت، تقبل هزینه بازگشت، رعایت قوانین ژاپن
 • اصل دعوتنامه خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • اصل برنامه سفر خطاب به سفارت (از ژاپن)
 • چنانچه هزینه سفر به عهده متقاضی ویزا باشد؛ گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت و حقوق و ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (به زبان انگلیسی، سایز A4، حداکثر صادره در پنج روز اخیر)

نکته: ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، با تائیدیه وزارت دادگستری صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است.

ویزای ژاپن

مراحل صدور ویزای ژاپن

متقاضیان ویزای ژاپن می‌توانند با در دست داشتن مدارک برای هر یک از ویزاهای درخواستی روزهای یکشنبه تا پنج‌شنبه و بدون وقت قبلی به محل سفارت ژاپن مراجعه کنند. گفتنی است این سفارت به هیچ وجه مدارک درخواست ویزا را از طریق پست، نمابر، پست الکترونیک و… نمی‌پذیرد و هیچ گونه مسؤلیتی در قبال مفقود شدن مدارک ندارد. همچنین، تمامی مدارک باید به صورت اصل توسط شخص متقاضی یا نماینده وی به متصدی امور ویزا تحویل داده شود.

اعتبار ویزای ژاپن

مدت اعتبار ویزای توریستی کشور ژاپن سه ماه است. همچنین، علت عدم صدور ویزا به هیچ عنوان توضیح داده نمی‌شود و درخواست مجدد (با هدف مشابه) تا ۶ ماه امکان‌پذیر است.

هزینه صدور ویزای ژاپن

طبق اطلاعیه مندرج در وب‌سایت سفارت ژاپن هزینه روادید یکبار ورود از تاریخ اول آوریل ۲۰۱۸، مبلغ ۸۸۰,۰۰۰ ریال است.

ویزای ژاپن

مدت زمان لازم برای صدور ویزای ژاپن

به طور معمول زمان مورد نیاز برای بررسی مدارک، با احتساب روز ارائه مدارک پنج روز کاری است.

سفارت ژاپن در تهران

 • آدرس: تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک ۱۶۲
 • کدپستی: ۹۳۶۵۳-۱۹۸۵۶
 • ساعت تحویل مدارک: ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ صبح روزهای یکشنبه تا پنج‌شنبه (جمعه و شنبه سفارت تعطیل است)
 • تحویل گذرنامه: روزهای یکشنبه تا پنجشنبه (بعد ازظهرها از ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰)
 • تلفن: ۲۲۶۶۰۷۱۰ (۰۲۱) / پاسخگویی تلفنی روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ انجام می‌شود.
 • نمابر بخش کنسولی: ۲۲۶۶۰۷۴۶
 • پست الکترونیکی بخش کنسولی و امور مربوط به روادید: consular@th.mofa.go.jp
 • وب‌سایت:  www.ir.emb-japan.go.jp

منبع : کجارو


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو