پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | آشنایی با بیمه عمر و حوادث بازنشستگان «هما»

تاریخ خبر: // کد خبر: 143591 // // // //


آشنایی با بیمه عمر و حوادث بازنشستگان «هما»

به منظور آشنایی بیشتر همکاران بازنشسته از نحوه اجرای پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث، اعضای هیأت مدیره کانون، جلسه ای با آقای آشتیانی، رئیس ارشد بیمه حقوقی برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر در اختیار اعضای محترم قرار می گیرد.


آشنایی با بیمه عمر و حوادث بازنشستگان «هما»

به منظور آشنایی بیشتر همکاران بازنشسته از نحوه اجرای پرداخت غرامت بیمه عمر و حوادث، اعضای هیأت مدیره کانون، جلسه ای با آقای آشتیانی، رئیس ارشد بیمه حقوقی برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر در اختیار اعضای محترم قرار می گیرد.

1- کلیه کارکنان رسمی و بازنشستگان «هما» (به جز اط کارافتادگی که از بیمه ایران، سرمایه بیمه ازکارافتادگی را دریافت نموده اند) تا سن 70 سالگی تحت پوشش بیمه عمر و تا سن 75 سالگی تحت پوشش بیمه حوادث می باشند.
تبصره: بیمه نامه عمر و حوادث، صرفاً بازنشستگان و شاغلین محترم «هما» را تحت پوشش قرار داده و وظیفه بگیران و خانواده محترم کارکنان و بازنشستگان «هما» به عنوان بیمه شده تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشند.
با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عدم بهره مندی بازنشستگان بالای ۷۰ سال از غرامت بیمه عمر، در سال ۹۳ به منظور برقراری پوشش بیمه عمر جهت مشمولین فوق الذکر قراردادی با شرکت بیمه ایران منعقد گردید که مشمولین با پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار ریال حق بیمه، از غرامت ۲۰۰ میلیون ریالی بهره مند می شدند و در همین راستا خاطرنشان می سازد که تمامی حق بیمه تعیین شده توسط فرد بازنشسته پرداخت و شرکت هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نمی نمود، با این توصیف به دلیل اینکه مبلغ پرداخت غرامت بیمه ایران به خنواده های متوفی پیش از میزان دریافتی حق بیمه بود در آغاز سال سوم قرارداد، شرکت بیمه تقاضای افزایش ۵ برابری حق بیمه رانمود که پس از برگزاری جلسات مستمر مبلغ حق بیمه از اول تیرماه ۹۵ به میزان ۶۲۳۷۱۱۷ ریال تعیین گردید که این مبلغ در قراداد سال ۹۶ نیز استمرار یافته و در ادامه از اول مردادماه ۹۷ قرارداد جدیدی با | شرکت بیمه «ما» منعقد گردید که بازنشستگان مشمول یا پرداخت حق بیمه تعیین شده به میزان ۲۴۳۵۹۳ ریال از دریافت غرامت ۲۰۰ میلیون ریالی بهره مند خواهند شد ضمنأمنابع ملی بیمه عمر مشمولین بالای ۷۰ | سال به طور اختصاصی از طریق شخص بیمه گذار تامین شده است و منابع مالی شرکت در آن دخیل نمی باشد.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه آقای آشتیانی که اطلاعات ارزشمند فوق را به منظور بهره برداری و آگاهی اعضای کانون در اختیار ما گذاشتند، از آنجا که قرارداد منعقده با شرکت بیمه ایران تا آخر تیرماه ۹۷ به قوت خود باقی بوده، پرداخت غرامت به خانوادههای تعداد کثیری از بازنشستگان فوت شده باید انجام می شده اما به دلیل کوتاهی «هما» در پرداخت مطالبات شرکت مذکور، میسرنگردیده است، لذا از مسئولین محترم شرکت درخواست می گردد تا به منظور ارج نهادن به خدمات همکاران متوفی و پیشگیری از تشدید مشکلات و فشارهای اقتصادی که خانواده این عزیزان با آن مواجه می باشند تمهیدات و اقدامات لازم و موثر در خصوص پرداخت مطالبات شرکت بیمه ایران انجام، تا حداقل بخشی از مشکلات مالی آنان با دریافت غرامت مورد اشاره جبران گردد.
۲- تمامی بازنشستگان شرکت در مقابل وقوع فوت به هر علت (ناشی از بیماری، حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار در تمام اوقات شبانه روز در داخل و یا خارج از کشور با سرمایه ای بالغ بر ۶۰ برابر آخرین حقوق دریافتی، تا سقف ۲ میلیارد ریال (معادل ۲۰۰ میلیون تومان) تحت پوشش قرار می گیرند
۳- همه بازنشستگان و شاغلین رسمی شرکت در مقابل خطرات فوت و یا نقص عضو (کاهش دائم کارانی یک عضو بعد از زمان حادثه ناشی از حادثه اتفاقی که در اثر یک عمل خارجی و یک حادثه ناگهانی بدون قصد و اراده شخص به وجود آمده باشد) مشمول بیمه حوادث بوده و بازنشستگان با سرمایه ای بالغ بر ۹۶ برابر آخرین حقوق دریافتی و شاغلین نیز با سرمایه ای بالغ بر ۹۶ برابر مجموع حقوق پایه، فوق العاده جذب و فوق العاده شرایط محیط کار و تا سقف ۵ میلیارد ریال (پانصد میلیون تومان) تحت پوشش این بیمه نامه می باشند
یکی از پوشش های بیمه حوادت، نقص عضو ناشی از حادثه میباشد که می بایست در حداقل زمان ممکن، با ارائه مدارک ذیل به واحد بیمه حقوقی واقع در ساختمان مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی در ادارات مرکزی «هما» مراجعه نمایند الف: گواهی پزشک معالج و یا پزشکی قانونی
ب: گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تنظیم شده باشد.
پ: گزارش اولین مرجع درمانی تند تصویر کلیه مدارک بیمارستای ث: تصویر کارت ملی
تبصره ۱: تعیین میزان نقص عضو به تشخیص پزشک معتمد شرکت بیمه می باشد
تبصره ۲: چنانچه میزان نقص عضو، توسط پزشک معتمد، ۶۵ درصد و یا بیشتر از توانایی جسمی شخص تعیین شود، فرد حادثه دیده مشمول دریافت غرامت سقف تعیین شده متناسب با آخرین حقوق مشمول کسور حق بیمه خواهد شد.

بیمه عمر افراد بالای 70 سال

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عدم بهره مندی بازنشستگان بالای ۷۰ سال از غرامت بیمه عمر، در سال ۹۳ به منظور برقراری پوشش بیمه عمر جهت مشمولین فوق الذکر قراردادی با شرکت بیمه ایران منعقد گردید که مشمولین با پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار ریال حق بیمه، از غرامت ۲۰۰ میلیون ریالی بهره مند می شدند و در همین راستا خاطرنشان می سازد که تمامی حق بیمه تعیین شده توسط فرد بازنشسته پرداخت و شرکت هیچ مبلغی در این خصوص پرداخت نمی نمود، با این توصیف به دلیل اینکه مبلغ پرداخت غرامت بیمه ایران به خنواده های متوفی پیش از میزان دریافتی حق بیمه بود در آغاز سال سوم قرارداد، شرکت بیمه تقاضای افزایش ۵ برابری حق بیمه رانمود که پس از برگزاری جلسات مستمر مبلغ حق بیمه از اول تیرماه ۹۵ به میزان ۶۲۳۷۱۱۷ ریال تعیین گردید که این مبلغ در قراداد سال ۹۶ نیز استمرار یافته و در ادامه از اول مردادماه ۹۷ قرارداد جدیدی با | شرکت بیمه «ما» منعقد گردید که بازنشستگان مشمول یا پرداخت حق بیمه تعیین شده به میزان ۲۴۳۵۹۳ ریال از دریافت غرامت ۲۰۰ میلیون ریالی بهره مند خواهند شد ضمنأمنابع ملی بیمه عمر مشمولین بالای ۷۰ | سال به طور اختصاصی از طریق شخص بیمه گذار تامین شده است و منابع مالی شرکت در آن دخیل نمی باشد.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از همکاری صمیمانه آقای آشتیدی که اطلاعات ارزشمند فوق را به منظور بهره برداری و آگاهی اعضای کانون در اختیار ما گذاشتند، از آنجا که قرارداد منعقده با شرکت بیمه ایران تا آخر تیرماه ۹۷ به قوت خود باقی بوده، پرداخت غرامت به خانوادههای تعداد کثیری از بازنشستگان فوت شده باید انجام می شده اما به دلیل کوتاهی «هما» در پرداخت مطالبات شرکت مذکور، میسرنگردیده است، لذا از مسئولین محترم شرکت درخواست می گردد تا به منظور ارج نهادن به خدمات همکاران متوفی و پیشگیری از تشدید مشکلات و فشارهای اقتصادی که خانواده این عزیزان با آن مواجه می باشند تمهیدات و اقدامات لازم و موثر در خصوص پرداخت مطالبات شرکت بیمه ایران انجام، تا حداقل بخشی از مشکلات مالی آنان با دریافت غرامت مورد اشاره جبران گردد.

منبع: خبرنامه کانون بازنشستگان هما، شماره 57


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو