پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | آشنایی با سازمان بین المللی هوانوردی

تاریخ خبر: // کد خبر: 27463 // // // //


آشنایی با سازمان بین المللی هوانوردی

ایکائو یاICAOدر تاریخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرسوم به پیمان شیکاگو تشکیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال 1947 اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در 6 می 1947تشکیل گردید و در 28 می اعضاء شورا انتخاب گردیدند. دولت ایران نیز در سال 1327هجری شمسی رسماً به پیمان شیکاگو و در نتیجه به ایکائو پیوست.


آشنایی با سازمان بین المللی هوانوردی

ایکائو یاICAOدر تاریخ 7 دسامبر 1944 در ضمن تنظیم و امضا پیمان حمل و نقل هوایی مرسوم به پیمان شیکاگو تشکیل گردید. اماموجودیت آن به طور رسمی در سال 1947 اتفاق افتاد و اولین جلسه آن در 6 می 1947تشکیل گردید و در 28 می اعضاء شورا انتخاب گردیدند. دولت ایران نیز در سال 1327هجری شمسی رسماً به پیمان شیکاگو و در نتیجه به ایکائو پیوست.

پیمان شیکاگو در 96 ماده تدوین شده و در ضمن آن براصول کلی حقوق بین المللی و هوانوردی از جمله اصل حاکمیت دولت ها بر قلمرو و تابعیت هواپیما تاکید دارد. بر اساس توافق مقر سازمان در مونترال کانادا می باشد.

منشور ایکائو

 •  اطمینان از رشد منظم و ایمن هواپیمائی کشوری بین المللی در سراسر جهان
 •  تشویق صنعت و طراحی هواپیما برای مقاصد صلح جویانه
 •   ترغیب توسعه خطوط هوائی،فرودگاه ها و تسهیلات هوانوردی برای هواپیمائی کشوری بین المللی
 •  پاسخ به نیاز مردم جهان به حمل و نقل هوائی ایمن ،منظم،کارا و با صرفه
 •  جلوگیری از تضییع اقتصادی ناشی از رقابت مضره
 • حفظ حقوق دول عضو و تامین فرصت مساوی برای اعضاء برای برقراری سرویس هوائی بین المللی
 • از بین بردن تبعیض میان کشورهای عضو
 •   افزایش ایمنی پروازها در ناوبری بین المللی
 •  ارتقاء عمومی همه ابعاد هوانوردی
 •   و به طور کلی تعمیم و توسعه کلیه امور پشتیبانی هواپیمائی کشوری بین المللی

انکسهای ایکائو

ضمایم پیمان شیکاگو، انکس های ICAO ،حاوی مقررات بین المللی هواپیمایی کشوری میباشد که بصورت مقررات توصیه شده طبق ماده 37 پیمان شیکاگو توسط ICAO  تهیه و منتشر میگردد.اینضمایم بطور خلاصه بشرح زیر است :

 •  انکس 1 : حاوی قوانین و مقررات بین المللی در زمینه آموزش و امتحان در موردصدور گواهینامه های خلبانی،مهندسی پرواز و تعمیر و نگهداری هواپیما و گواهینامه هایمربوط به تعمیر و نگهداری وسایل رادیویی و دستگاه های ناوبری و آلات دقیق هواپیما وهمچنین گواهینامه های مراقبت پرواز و عملیات شرکت های هواپیماییمیباشد. (Personnel Licensing)
 • انکس 2 : قواعد و مقررات بین المللی برای خلبانان و کارکنان مراقبت پرواز درزمینه بعضی از نکات که در هوا باید مورد توجه قرار گیرد،میباشد.از جمله این قواعد ومقررات حق تقدم هواپیما ها نسبت به یکدیگر در هواست (Rules Of The Air)
 • انکس 3 : در مورد هواشناسیوحاوی مقررات بین المللی درزمینه هواشناسی هواپیمایی میباشد (Meteorological service For International Air Navigation)
 • انکس 4 : در زمینه نحوه تهیه و انتشار نقشهه ای هواپیمایی می باشد (Aeronautical Charts)
 • انکس 5 : واحد های اندازه گیری مورد استفاده در هواپیمایی کشوری را مشخص کرده است (Units Of Measurement To Be Used in Air and Ground Operations)
 • انکس 6 : مربوط به عملیات هواپیمایی میباشد و در آن مقررات بین المللی مربوط به نحوه کار شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیما از لحاظ عملیاتی درج گردیده است . (Operation Of Aircraft-Airplanes)

این انکس دارای دو بخش است :

یک بخش مربوط به عملیات شرکت های هواپیمایی است که در مقابلدریافت وجه بهره برداری مینماید
بخش دیگرمربوط بهعملیات هواپیمایی میباشد که جنبه خصوصی دارند و مجاز به دریافت وجهی برای حمل بار ومسافر نیستند که به General Ariction معروف هستند

 • انکس 7 : در این انکس مقررات بین المللی ثبت هواپیما ها درج شده و علامت ثبتتخصیص یافته به کشور های مختلف جهان و همچنین مقررات مربوط به نحوه رنگ آمیزی علایم ثبت و شناسایی مشخص شده است. (Aircraft Nationality and Registration Marks)
 • انکس 8: حاوی مقررات بین المللی ساخت و نگهداری هواپیما می باشد (Airworthiness Of Aircraft) 
 • انکس 9 : حاوی مقررات بین المللی در مورد تسهیلات رفت و آمد مسافرین و ترخیص بار مانند مقررات گمرکی و گذرنامه میباشد (Facilitations)
 • انکس 10 : حاوی مقررات مربوط به ساخت و نصب و نگهداری دستگاه های ارتباطی وناوبری و رادارو نحوه تهیه و مخابره تلکس های هواپیمایی میباشد. (Telecommunications)
 • انکس 11 : حاوی مقررات مراقبت پرواز (Air Traffic Services)
 • انکس 12 : حاوی مقررات تجسس و نجات میباشد (Search and Rescue)
 • انکس 13 : حاوی بررسی و پیشگیری سوانح (Aircraft Accident and Incident  Investigation)
 • انکس 14 : در این انکس خصوصیات فرودگاههای بین المللی از نظر حداقل طول و عرض و استقامت باند و تاکسی رو ها و سایر محموله های فرودگاهی و همچنین مقررات بین المللی احتراز از نصب موانع در فرودگاه ها و نیز حداقل احتیاجات آتش نشانی و بعضی از سایر خدمات فرودگاهی درج شده است (Aerodromes)
 • انکس 15 : حاوی مقررات بین المللی در مورد دریافت بررسی و انتشار اطلاعات هواپیمایی از طریق صدور نوتم و تهیه کتاب (A.I.P کتاب اطلاعات هواپیمایی کشوری  می باشد. (Aeronautical Information Services)
 • انکس 16 : حاوی مقررات بین المللی احتراز از صدای نا هنجار هواپیماها(NOISE) واحتراز از آلوده کردن محیط زیست از طریق مواد سمی خروجی از Exhaust موتور میباشد (Environmental Protection)
 • انکس 17 : حاوی مقررات بین المللی در زمینه امنیت هواپیمایی میباشد و هدف آن وضع مقررات درموردهواپیما ربایی و اقدامات خرابکاری درهواپیمایی است (Security)
 • انکس 18 : مقررات بین المللی بسته بندی،انبار کردن و حمل بی خطر کالا های خطرناک      (The safe Transport of Dangerous Goods by Air)
 • انکس 19 :تحت عنوانSafety Management به الزامات دولتها در خصوص مدیریت ایمنی و مواردی از قبیل برنامه جامع ایمنی هوانوردی کشور (SSP) ، سیستم مدیریت ایمنی (SMS) و جمع آوری داده های ایمنی، تجزیه و تحلیل و تبادل آنها در صنعت هوانوردی می پردازد.

مناطق ایکائو

 •   دفتر مرکزی- مونترال کانادا

ICAO Headquarters, MontrealCanada

 

ICAO, External Relations and Public Information Office (EPO) 999 University Street, Montréal, Quebec H3C 5H7, Canada Tel.: +1 514-954-8219 Fax: +1 514-954-6077 SITATEX: YULCAYA Internet e-mail: icaohq@icao.int Internet ICAO home page: http://www.icao.int

 •   مناطق ایکائو:

ICAO Regions:

 

 •  AFRICA-INDIAN OCEAN (AFI) REGION;
 •  ASIA (ASIA) REGION;
 • CARIBBEAN (CAR) REGION;
 • EUROPEAN (EUR) REGION;
 • MIDDLE EAST (MID) REGION;
 • NORTH AMERICAN (NAM) REGION;
 • NORTH ATLANTIC (NAT) REGION;
 • PACIFIC (PAC) REGION; and
 • SOUTH AMERICAN (SAM) REGION.
 • دفتر تایلند- آسیا و اقیانوسیه

Asia and Pacific (APAC) Office

 

ICAO, Asia and Pacific Office 252/1 Vibhavadi-Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Mail: P.O. Box 11, Samyaek Ladprao, Bangkok 10901, Thailand Tel.: +66 2 537 8189; Fax: +66 2 537 8199 Internet e-mail: icao_apac@bangkok.icao.int Internet home page: http://www.bangkok.icao.int/

 • دفتر نایروبی- آفریقای شرقی و جنوبی

Eastern and Southern African (ESAF) Office

 

ICAO, Eastern and Southern African Office United Nations Accommodation, Limuru Rd., Gigiri, Nairobi, Kenya Mail: P.O. Box 46294, 00100 GPO, Nairobi, Kenya Tel.: +254 20 7622 394, 7622 395, 7622 396, 7622 397 Fax: +254 20 7621 092, 7623 028 Internet e-mail: icao@icao.unon.org Internet home page: http://www.icao.int/esaf

 •  دفتر پاریس

European and North Atlantic (EUR/NAT) Office

 

ICAO, European and North Atlantic Office 3 bis villa Émile-Bergerat, 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France Tel.: +33 1 46 41 85 85; Fax: +33 1 46 41 85 00 CABLE: ICAOREP, Paris; SITATEX: PAREUYA; AFTN: LFPSYAYU E-mail: icaoeurnat@paris.icao.int Internet home page: http://www.paris.icao.int/

 •  دفتر قاهره- خاورمیانه

Middle East (MID) Office

 

ICAO, Middle East Office Egyptian Civil Aviation Complex, Cairo Airport Road, Cairo, Egypt Mail: P.O. Box 85, Cairo Airport Post Office Terminal One, Cairo 11776, Arab Republic of Egypt Tel.: +20 2 267 4840; Fax: +20 2 267 4843 Internet e-mail: icaomid@cairo.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/mid

 •  آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب

North American, Central American and Caribbean (NACC) Office

 

ICAO,North American, Central American and Caribbean Office Av. Presidente Masaryk No. 29 – 3rd floor Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570 México, D.F. Mail: Apartado postal 5-377, C.P. 06500, México, D.F. Mail: 705 Martens, PMB MX34-300/439015, Laredo, Tx. 78041, U.S.A. Tel.: +52 55 52 50 32 11; Fax: +52 55 52 03 27 57; Cable: ICAOREP, México Internet e-mail: icao_nacc@mexico.icao.int Sale of publications e-mail: publications@mexico.icao.int Internet home page: http://www.icao.int/nacc

 •  دفتر لیما- آمریکای جنوبی

South American (SAM) Office

 

ICAO, South American Regional Office Av. Víctor Andrés Belaúnde No. 147 San Isidro Lima, Peru (Centro Empresarial Real, Vía Principal No. 102, Edificio Real 4, Floor 4) Telephone: +51 1 611 8686; Fax: +51 1 611 8689; SITATEX: LIMCAYA Internet e-mail: mail@lima.icao.int Internet home page:http://www.lima.icao.int

 • دفتر داکار- آفریقا واقیانوسیه

Western and Central African (WACAF) Office

 

ICAO, Western and Central African Office 15, boulevard de la République, Dakar, Sénégal Mail: Boîte postale 2356, Dakar, Sénégal Tel.: +221 839 9393; Fax: +221 823 6926; Telex: SG61348 ICAOREP SG Cable: ICAOREP, Dakar; SITATEX: DKRCAYA Internet e-mail: icaodkr@icao.sn Internet home page:http://www.icao.int/wacaf

منبع: سازمان هواپیمایی کشوری


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو