در هر شغلی درجاتی جهت شناسایی تجربه و سطح سازمانی پرسنل با هدف تعیین سلسله مراتب و مشخص سازی میزان خبرگی ، وجود دارد.  رشته خلبانی غیر نظامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای درجاتی جهت اعطا به خلبانان می باشد. در حوزه خلبانی این درجات بر اساس ساعت پرواز تنظیم شده اند(اعداد موجود در تصویر بر حسب ساعت پرواز می باشند).

در حوزه هوانوردی ranking یا درجه بندی ، مساله درون شرکتی محسوب شده و ایکائو و دیگر  سازمان های بین المللی فعال در حوزه هوانوردی،در آن دخیل نیستند. لباس و درجات خلبانان ، حتی طرح و رنگ شان قراردادی بوده و از شرکتی به شرکت دیگر، متفاوت است. ولی تقریبا در همه شرکت ها از 3 خط و 4 خط برای لباس کمک و کپتن استفاده می شود . البته در بعضی شرکت ها، کمک های تازه وارد ، 2 خط می زند (مثل finn air ) . در بعضی شرکت ها معلم خلبان ها علائم بیشتری دارند(مثلا در انتهای rate آنها علائمی مثل ستاره یا دایره قرار می گیرد). رنگ rate ها ، همیشه طلایی نبوده (بر خلاف ایران) و در بعضی از شرکت ها از رنگ هایی نقره ای ، سفید و حتی قرمز استفاده می شود. ولی نکته مهم آن است که تمام جزئیات درجات و رنگ های آن، باید در( COM (Company Operation Manual درج گردیده وتوسط هواپیمایی کشور مربوطه تایید شود( در COM هیچ یک از شرکت های ایرانی از خط پنجم در ranking خلبانان بحثی نشده است) .