تاریخ خبر: // کد خبر: 76015 // // // // // //

دو شرکت عراقى و اکراینى دیگر به فهرست تحریم هاى امریکا اضافه شدند

شرکت هواپیمایى الناصر عراق به دلیل ارتباط با هواپیمایى ماهان و همچنین شرکت هواپیمایى دارت اوکراین به دلیل ارتباط با هواپیمایى کاسپین در لیست تحریم های امریکا قرار گرفتند.

دو شرکت عراقى و اکراینى دیگر به فهرست تحریم هاى امریکا اضافه شدند

شرکت هواپیمایى الناصر عراق به دلیل ارتباط با هواپیمایى ماهان و همچنین شرکت هواپیمایى دارت اوکراین به دلیل ارتباط با هواپیمایى کاسپین در لیست تحریم های امریکا قرار گرفتند.

پس از خروج ترامپ از برجام، تحریم ها علیه صنعت هوانوردى غیر نظامى ایران افزایش یافته و در ماه هاى آینده تشدید خواهد شد.

اکنون شرکت هاى هواپیمایى ایران در تکاپو هستند تا در فرصت باقی مانده، صنعت هوانوردى را براى دوران تحریم هاى شدیدتر آماده کرده و آن را همانند سال ها تحریم در گذشته، زنده نگاه دارند.

 

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال رسانه خبر هوایی

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

اخبار متفرقه (سایر حوزه ها)

آرشیو

پربازدید

ایران ایر تور

آرشیو

اترک

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو