ارسال گزارشات شهروندی

پیشاپیش از توجه شما به حقوق خود و سایر هموطنان متشکریم.  توجه داشته باشید؛ اخباری که مستندات قابل اتکا داشته باشند قابلیت انتشار داشته و از انتشار اخباری که هیچگونه اطلاعات قابل پیگیری ندارند معذوریم.

 

ارسال اخبار شهروندی

  • لطفا حتما شماره پرواز و یا تاریخ و ساعت پرواز را درج نمایید
  • هر مستندی که در اثبات صحت خبر کمک کند.
  • اطلاعات تماس شما محرمانه خواهد بود.
  • اطلاعات تماس شما محرمانه خواهد بود.
  • اطلاعات تماس شما محرمانه خواهد بود.

آخرین اخبار

اخبار متفرقه (سایر حوزه ها)

آرشیو

پربازدید