ایرلاین پرس | منابع خبری یک پزشک

ردیاب هواپیما پیش از اختراع رادار، (سال 1917)

ردیاب هواپیما پیش از اختراع رادار، (سال 1917)

در حدود سال 1917 و قبل از اختراع سیستم های ناوبری و رادار الکتریکی ، از این گوشی های عظیم مخروطی شکل برای ردیابی هواپیماهای موجود در نزدیکی فرودگاه ها استفاده میشد.

آخرین اخبار