ارائه درخواست واقعی‌سازی تعرفه‌های فرودگاهی به دولت
یکشنبه 20 خرداد 1397 1 هفته قبل ٬

ارائه درخواست واقعی‌سازی تعرفه‌های فرودگاهی به دولت

معاون فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها گفت: این شرکت بابت ارائه همه خدمات در پرواز داخلی مبلغ ۷هزار تومان و در پرواز خارجی ۳۵هزار تومان دریافت می‌کند در حالی که شهرداری برای پروازهای داخلی ۵ درصد قیمت بلیت را می‌گیرد و هیچ خدماتی هم برای مسافر ندارد.

گشایش دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در ایران
شنبه 25 شهریور 1396 9 ماه قبل

گشایش دفتر مرکزی شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز در ایران

شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز انگلیس پس از گذشت یک سال از آغاز مجدد پروازهایش به تهران، از افتتاح دفتر مرکزی خود به‌منظور افزایش رفاه مشتریان، ارائه گزینه‌های بیشتر و بهبود کیفیت ارائه خدمات خبر داد.

رتبه بندی فرودگاه ها بر اساس کارایی و سطوح ارائه خدمات با استفاده از روش AHP
سه شنبه 12 بهمن 1389 7 سال قبل

رتبه بندی فرودگاه ها بر اساس کارایی و سطوح ارائه خدمات با استفاده از روش AHP

هدف اصلی این مقاله، شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر کارایی
و سطوح ارائه خدمات با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و مطالعات میدانی برای گرداوری نظرات خبرگان و کارشناسان است .
میزان اهمیت هر یک از عوامل و پارامتر های زیرمجموعه آن ها، با پیاده سازی فرایند تحلیل سلسله مراتبی روی نظرات خبرگان
حاصل از پرسشنامه، تعیین می شود.

حل مسئله‌ تخصیص هواپیما به پرواز با روش SA
دوشنبه 12 مرداد 1383 14 سال قبل

حل مسئله‌ تخصیص هواپیما به پرواز با روش SA

تخصیص هواپیما به پرواز از جمله زیر مسایل برنامه ریزی پرواز در شرکت های هواپیمایی است. در این مساله با معلوم بودن زمان پروازها و مشخصات هواپیماهای آماده پرواز، نوع هواپیماهای هر پرواز تعیین می شود. در چند مطالعه اخیر، این مساله به صورت یک مساله جریان در شبکه چند کالایی با متغیرهای صحیح مدل

آخرین اخبار

اخبار متفرقه (سایر حوزه ها)

آرشیو

پربازدید