3 بانک در فرودگاه امام برای ارائه ارز مسافرتی مستقر هستند/ بسترهای لازم برای ارائه ارز مسافرتی فراهم شده است
دوشنبه 14 خرداد 1397 3 ماه قبل

3 بانک در فرودگاه امام برای ارائه ارز مسافرتی مستقر هستند/ بسترهای لازم برای ارائه ارز مسافرتی فراهم شده است

مدیر روابط عمومی و امور بین اللمل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: فرودگاه امام خمینی بستر لازم را برای ارائه ارز به مسافرین براساس پروتکل مجموعه بانک مرکزی را فراهم کرده است.

آخرین اخبار

اخبار متفرقه (سایر حوزه ها)

آرشیو

پربازدید