مسئولیت بیمه خانواده قربانیان آسمان با کیست؟/ بلاتکلیفی بیمه هواپیمای یاسوج
دوشنبه 21 خرداد 1397 2 ماه قبل ٬

مسئولیت بیمه خانواده قربانیان آسمان با کیست؟/ بلاتکلیفی بیمه هواپیمای یاسوج

پس از گذشت 4 ماه خانواده های قربانیان هواپیمای ای تی آر پس از دریافت اجساد متوفی به دنبال حق و حقوق خود هستند تا بخشی از زیان های مالی که به این خانواده ها آمده است را ازطریق مراجع قانونی پیگیری کنند اما گویا دستگاه های مرتبط پاسخگویی مناسبی دراین ارتباط با خانواده ها نداشتند.

انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان / وزیرتعاون اقدام کند
یکشنبه 14 دی 1393 4 سال قبل

انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان / وزیرتعاون اقدام کند

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان در فارس گفت: اگر وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی برای مدیریت درست شرکت هواپیمایی آسمان فکری نکند، باوزیر برخورد می کنیم.

انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان / وزیرتعاون اقدام کند
یکشنبه 14 دی 1393 4 سال قبل

انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان / وزیرتعاون اقدام کند

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان در فارس گفت: اگر وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی برای مدیریت درست شرکت هواپیمایی آسمان فکری نکند، باوزیر برخورد می کنیم.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد هواپیمایی آسمان در فارس گفت: اگر وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی برای مدیریت درست شرکت

آخرین اخبار

اخبار متفرقه (سایر حوزه ها)

آرشیو

پربازدید